https://www.facebook.com/trungtamdaotaophachetakifood
GÓI SET UP NÂNG CAO
NHẬT MY BAKERY COFFEE AND TEA
TAKIFOODS HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ SETUP VÀ CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU TOÀN DIỆN CHO NHẬT MY BAKERY COFFEE & TEA
TAKIFOODS TRAINING MENU MỚI CHO LORD COFFEE AND TEA
TakiFoods hân hạnh là đơn vị cung cấp nguyên liệu toàn diện cho LORD COFFEE AND TEA.
TAKIFOODS TRAINING MENU TRÀ CHANH MÙA HÈ CHO NHA TRANG BAKERY COFFEE AND TEA
TakiFoods hân hạnh là đơn vị cung cấp nguyên liệu toàn diện cho NHA TRANG BAKERY COFFEE AND TEA.
TAKIFOODS TRAINING MÓN MỚI CHO RYNA COFFEE, QUẢNG NAM
LA CÀ CAFE - K38A/5 NGUYỄN HỮU THỌ
TAKIFOODS HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ SETUP VÀ CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU TOÀN DIỆN CHO LA CÀ CAFE
0901999162
12345